Angrerett

Nettbutikken www.kreativsalg.no følger rettningslinjer som beskrevet i Angrerettloven.

Det betyr at som kunde hos oss har ubetinget angrerett innen 14 dager etter at du har mottatt varen. 

For å kunne benytte angreretten må varen være uåpnet, dvs. (ubrutt forsegling). Du må underrette oss om at du vil benytte angreretten og fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt oss innen fristens utløp (det vil si 14 dager etter mottak av varen).

Det stilles ikke formelle krav til meldingen, men av bevismessige åraker bør den være skriftlig. Når du som privatperson mottar varer fra Kreativ Salg AS vil det alltid være vedlagt et angrerettskjema sammen med varen. Du kan velg å benytte skjema. Det viktigste vil uansett være at du underretter oss om at du benytter din angrerett. Husk å oppgi ditt navn, kjøpsdato og hvilket produkt det gjelder. 

Du kan benytte e-post eller sende oss angrerettskjema pr. post.

Varene må du returnere til oss. Frakt metode er ditt valg og din kostnad, men varen kan IKKE sendes tilbake til oss som postoppkrav. 

Når vi har mottatt varen i retur vil vi tilbakebetale det beløp du betalte for varen herunder frakt kostnad beregnet etter billigste type standard levering som vi tilbyr.